dood (en leven)

Leven is ook: afscheid nemen. Afscheid van dromen, van mensen, van banen. En afscheid van het leven zelf. In het afscheid balt alles samen – als een hologram van het geheel.

Eind jaren 80 trok ik een week op met aartsbisschop Emmanuel Milingo, in Rome. Hij legde zieken de hand op. Van over de hele wereld kwamen mensen naar hem toe. Op een avond gingen we naar het ziekenhuis, waar hij stervenden de hand op legde. Na├»ef en ook wel wat sceptisch vroeg ik hem of hij die ook dacht te genezen? ‘Nee,’ zei hij toen, ‘althans niet zoals jij denkt. Elk mens sterft. Maar je kunt ziek of gezond sterven. Ik help ze gezond te sterven.’