kiezen of gekozen worden

De belangrijkste overgang in ons leven kent geen biologische pendant. De overgang tussen leven en dood is duidelijk genoeg. Heftige hormonale veranderingen begeleiden de puberteit en de enige overgang die ‘de overgang’ heet. Tussen de adolescent en de volwassene is fysiek geen duidelijk verschil te zien.

Bij de eerste twee fasen stond het ontvangen centraal. Ontvangen van voedsel, kleding, onderwijs. Nu komt geven meer centraal te staan. Het Noorden roept: de winter. Dit is de fase van verantwoordelijkheid nemen, voor de kinderen zorgen. Hier vallen beslissingen die lang mee zullen gaan: je loopbaan, je partner, kinderen of niet, je woonplaats. En de vraag is: neem je zelf die beslissingen? Of worden ze je aangedragen?

Wat is je pad? Wat kom je doen? Wat heb je te geven?

Dat geldt je levensloop maar ook je loopbaan – en de raakvlakken tussen beide