leven (en dood)

Elk mens wordt aan het begin welkom geheten met kaartjes, cadeautjes, wensen en zegeningen. Later zal blijken hoe welkom je werkelijk was. Dat geldt ook voor andere geboortes, zoals een nieuwe baan bijvoorbeeld.

Het thema ‘welkom zijn’: een eigen plek mogen innemen, erbij mogen horen, is cruciaal in onze ontwikkeling.  Veiligheid en zorg ontvangen zonder meteen zelf te hoeven geven. Bij de geboorte van een kind – zeker de eerste – ontdekken de ouders dat ook zij een nieuwe fase ingaan: ze moeten onvoorwaardelijk geven en hun eigen behoeftes parkeren. Niet alle ouders kunnen dat. Ze hebben soms zelf te weinig ontvangen, of er is iets anders aan de hand. En niet alle organisaties zijn in staat om nieuwe medewerkers echt welkom te heten, in ze te investeren en ze vertrouwen en veiligheid te bieden.

Het loont de moeite om je deze fase te her-inneren. Niet zozeer met bewuste beelden en herinneringen, maar door bijvoorbeeld in het levenswiel een tijd in het zuiden – de zomer, de jeugd – door te brengen en gewoon waar te nemen wat dat met je doet.